Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w dniu rejestracji.