Regulamin dla zdających dostępny jest pod adresem:

https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/