Informacje ogólne

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutetgo 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

Sprawności

Przedmiotem oceny są następujące sprawności: Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Poprawność gramatyczna Pisanie Mówienie

Poziomy egzaminu

Egzaminy certyfikatowe na Wydziale Filologicznym przeprowadzane są obecnie na czterech poziomach zaawansowania językowego:

  • B1 – progowy (podstawowy)
  • B2 – średni ogólny
  • C1 - efektywna biegłość użytkowa
  • C2 - zaawansowany

 

Część pisemna egzaminu odbywa się w sobotę, a ustna w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2, C1 i C2:

  B1 B2 C1 C2
Rozumienie ze słuchu 25 minut 30 minut 30 minut 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut 60 minut 60 minut 90 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut 60 minut
Pisanie 75 minut 90 minut 90 minut 90 minut
Mówienie 15 minut 15 minut 20 minut 30 minut