Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na egzamin.

Opłaty dokonywane z Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN:

  •     150 EURO za poziom B1 i B2 (645,15 PLN)

Obowiązuje wpłata zgodnie z kursem PLN do € (średni kurs z dnia 29.03.2024 r. w NBP)

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 EURO.

Tabela kursów NBP znajduje się pod adresem http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Numer konta do wpłat:

Wydział Filologiczny UŁ
09 1240 3028 1111 0010 6873 9479

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz poziom i datę egzaminu


Opłaty dokonywane spoza Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN :

  •     150 EURO za poziom B1 i B2 (645,15 PLN)

Wydział Filologiczny UŁ
09 1240 3028 1111 0010 6873 9479

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz poziom i datę egzaminu

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 EURO.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.