Dokładny opis standardów dostępny jest na stronie:

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html

Standardy opisane są w części II rozporządzenia:

  •     dla poziomu B1 - punkt E
  •     dla poziomu B2 - punkt F
  •     dla poziomu C1 - punkt G