Część pisemna egzaminu odbywa się w sobotę, a ustna w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2, C1 i C2:

  B1 B2 C1 C2
Rozumienie ze słuchu 25 minut 30 minut 30 minut 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut 60 minut 60 minut 90 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut 60 minut
Pisanie 75 minut 90 minut 90 minut 90 minut
Mówienie 15 minut 15 minut 20 minut 30 minut

 

Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części pisemnych egzaminu będą przyjmowane przez członków komisji każdorazowo po okazaniu paszportu lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem.